Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Allmänna villkor / Försäljningsvillkor

Villkor vid köp på Utskicket.se

Dessa allmänna användarvillkor (nedan ”Villkoren”) gäller för användning av webbtjänsten utskicket.se (nedan “Utskicket”). Utskicket ägs och drivs av Svensk Företagsreklam AB, org. nr. 559253–9877 (hädanefter ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”).

Genom att klicka för rutan ” Läst och godkänt Försäljningsvillkor” bekräftar du, i egenskap av användare av tjänsten (nedan ”Användare”), att du har tagit del av våra allmänna villkor och accepterat dessa. Syftet med Villkoren är att klargöra vilka skyldigheter Vi har gentemot Användaren samt att tydliggöra ansvaret och övriga villkor för den marknadsföring som bokas genom användning av Utskicket.

Bekräftelse av villkor avser beställning där allmänna villkor accepterats eller vid skriftlig och/ eller muntlig bekräftelse av beställning. Bekräftad beställning gäller före och ersätter samtliga eventuella muntliga eller skriftliga förhandlingar. Förekommer avvikande villkor muntligen eller på någon annan handling så ska bekräftad beställning och villkor gälla före dessa, med undantag för av Utskicket uttryckligen godkända avvikelser på Orderbekräftelsen.

Utskicket tillhandahåller tjänster för distribution av marknadsmaterial och distribution av information. På grund av tjänstens natur tillhandahålls tjänsten utan någon form av garanti avseende konvertering eller bekräftad leverans till mottagare. Tjänsten använder sig av uppgifter som sammanställts från källor som Utskicket vid sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Utskicket kan inte vid var tid garantera tillförlitligheten av källornas uppgifter eller fullständighet. Därpå kan det inte uteslutas att det förekommer brister i uppgifterna.

Utskicket har som målsättning att tillhandahålla en högkvalitativ tjänst för distribution av men inte begränsat till tryckt material. Utskicket åtar sig på grund härav inget ansvar för redovisning av konvertering eller överföring av uppgifter som sammanställt från Utskickets källor.

Allmänna betalningsvillkor vid beställning av adresserad direktreklam med budget like med eller under 40 000 SEK gäller betalningsvillkor givna via Payson Checkout. Vid övriga beställningar gäller 20 dagars faktura. Kontakta oss om du önskar att göra en övrig beställning.

Betalning med Payson. Med Payson betalar du enkelt och tryggt. Välj att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard och internetbank eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning. Läs mer här: www.payson.se

Avtal vid “Engångsbeställning” är gällande enligt start- och slutdatum som framgår av Orderbekräftelsen och upphör vid angivet slutdatum utan föregående uppsägning. Avtal vid “Månadsvis utskick” är gällande enligt startdatum som framgår av Orderbekräftelsen och upphör till följd av skriftlig uppsägning efter eller enligt skriftlig överenskommelse.

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra i Villkoren genom att publicera ändringar online utan att först meddela Användaren. Användaren är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar. Fortsätter Användaren att använda Utskicket efter publiceringar av ändringar, innebär det att Användaren accepterar de ändrade Villkoren.

Användaren garanterar att Användaren är ett företag som innehar giltig F-skattsedel.